10/06/1626, 6

10/06/1626, 6

6 Op attestatie van schout en heemraden van het dorp Vrijhoeve-Capelle is Andries Pieters en Sebastiaen Pieterssen toegestaan ieder twee paarden voor de landbouw te halen.