10/06/1626, 1

10/06/1626, 1

1 Baron d'Elderen zou opnieuw in het land zijn.
Besloten wordt hem formeel te verzoeken naar 's- Gravenhage te komen.