10/06/1626, 13

10/06/1626, 13

13 Gemeld wordt dat Joost Brasser zich kan vinden in onderhandelingen met Paul de Wilm om voor deze keer de 100.000 gld. aan de Deense koning over te maken, aangezien HHM de restitutie niet hebben gekoppeld aan het Franse subsidie. Hij biedt aan op de wisselbrieven uit Frankrijk 100.000 gld. te verschaffen.
Met Brasser zal worden onderhandeld over dit bedrag, dat gebruikt zou kunnen worden voor de betaling van het regiment Candale en de nieuwe ruitercompagnieën. Ook met Paul de Wilm zal worden onderhandeld over het geld voor de Deense koning met als onderpand het subsidie uit Venetië.