10/06/1626, 17

10/06/1626, 17

17 In navolging van de resolutie van 3 juni hebben de generaals van de Munt hun advies over de muntslag te Huissen ingeleverd. Zij stellen dat er sprake is van een zeer goede vervalsing van vreemde munten die voor een derde of voor de helft van minder allooi zijn. Degenen die de munten hebben vervalst of daarin hebben toegestemd dan wel assistentie hebben verleend, zijn allen schuldig aan valsemunterij en dienen als zodanig gestraft te worden.
Van der Meiden en fiscaal Brienen zullen naar Deventer gaan en de magistraat aldaar verzoeken muntmeester Claes Meinerts naar 's- Gravenhage te sturen of op hun aanklacht recht en justitie toe te passen. Van der Meiden en Brienen zijn gemachtigd in dat geval in Deventer de klacht op te stellen en in te dienen.
Stadhouder en raden te Emmerik [Emmerich] zal worden verzocht tegen de in Huissen gevangen zittende Claes Matthijssen en de jood Adolph Abrahams en alle andere betrokkenen op passende wijze te procederen. Het ontwerp van dit verzoek zal morgen worden geresumeerd.
Ook is besloten bij plakkaat het uitgeven van de valse munten in de Republiek te verbieden. Over alles wat met deze kwestie samenhangt zal informatie worden genomen.