11/06/1626, 1

11/06/1626, 1

1 Eduwart Misselden heeft ter vergadering aangevoerd dat hij tot nu toe slechts op één van de door hem in zijn propositie ter sprake gebrachte punten, dat van de tarra, antwoord heeft gehad. Hij verzoekt ook de overige punten te beantwoorden en vraagt gecommitteerden om met hem de kwestie van de tarra te bespreken.
De gedeputeerden van Holland hebben zijn op schrift gestelde verzoek meegenomen.