11/06/1626, 10

11/06/1626, 10

10 Secretaris Huigens heeft te kennen gegeven dat de RvS bij akte van 19 mei aan de brouwer te Crèvecoeur heeft toegestaan zijn bieren ook te venten in de dorpen van de Bommelerwaard. Nu is evenwel geconstateerd dat bij resolutie deze dorpen hun levensmiddelen uitsluitend uit Zaltbommel mogen betrekken.
Met een beslissing wordt nog gewacht.