11/06/1626, 12

11/06/1626, 12

12 Er is verslag gedaan van de declaratie van de generaalmeesters van de Munt . Het tarief van de in rekening gebrachte vacatiën van de essayeur-generaal à 4 gld. 4 st. per dag is verlaagd naar het gebruikelijke daggeld van 3 gld. De gecommitteerden van HHM is verzocht over de vacatiegelden te adviseren. Wellicht zou men de generaalmeesters ter voorkoming van de vele daggelden een jaarlijks traktement kunnen toekennen.