11/06/1626, 2

11/06/1626, 2

21 De tolk Marcus heeft ter vergadering een memorie van de Perzische ambassadeur overhandigd waarin wordt bepleit de onderdanen van zijn koning in de Republiek handel te laten drijven met uitsluiting van de hier in groten getale aanwezige Armeniƫrs.
Hem is geantwoord dat enige afgevaardigden hierover met de ambassadeur zullen spreken. De gedeputeerden van Holland hebben de memorie meegenomen.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perziƫ I, 697.