11/06/1626, 5

11/06/1626, 5

5 Rumen heeft bij schriftelijke memorie gevraagd om een beslissing over het verzoek van de religieverwanten in het Land van Gulik [Jülich].
Dit punt maakt deel uit van het beraad met Spierinck. De betrokken gecommitteerden is verzocht het beraad te vervolgen, ook al is niet iedereen aanwezig.