11/06/1626, 6

11/06/1626, 6

6 De Zeeuwse Admiraliteit schrijft 8 juni dat in strijd met de resolutie d.d. 18 okt. 1625 in Holland, zowel door Rotterdam als door Amsterdam , wordt toegestaan dat Haarlems linnen tegen de oude rechten van 12 st. per stuk wordt uitgevoerd naar Calais.
Ook wordt in Holland van anderhalve smalton traan er één betaald in plaats van de bij ordonnantie verplichte twee smaltonnen voor ieder kwarteel. Bovendien verlicenten de kooplieden hun traan op Dieppe terwijl zij op de Somme, die volgens de lijst op een hoger licent is gesteld, lossen.
De Admiraliteiten in Holland zal het voorgaande worden meegdeeld met de opdracht zich aan de resolutie van 18 okt. 1625 en aan de overige formele afspraken te houden. De Zeeuwse Admiraliteit zal geantwoord worden wat HHM hebben verricht. De generaals van de konvooien en licenten is opgedragen te onderzoeken of de resolutie van 18 okt. 1625 is en wordt uitgevoerd. Zij dienen HHM hiervan op de hoogte te stellen en tevens te melden of zij maatregelen hebben genomen.