12/06/1626, 3

12/06/1626, 3

3 Aeltge Willems en Maria Hansses, echtgenotes van respectievelijk Willem Brunssen en Jan Preinger van Emden, allebei soldaat onder kapitein Brederode alsmede Tietje Bootis, echtgenote van Boerte Jelis, soldaat onder kapitein Pieter Everts de Vries verzoeken nog drie maanden van het traktement van hun echtgenoten te mogen ontvangen. Allen behoren tot de vloot van L'Eremite.
HHM willen hier niet op ingaan, maar omdat zij van ver komen zal hun een maand worden gegeven. In de ordonnantie zal echter niet meer staan dan dat elk 9 gld. is toegestaan.