12/06/1626, 4

12/06/1626, 4

4 Inzake het verzoek van Jan de Salle om een beloning voor bewezen diensten blijven HHM bij hun resolutie van 3 juni.