15/06/1626, 5

15/06/1626, 5

5 Ter vergadering verschenen doet kapitein Van der Burcht verslag van zijn confrontatie met de vijand. Hij was met 28 visserijschepen de Maas afgevaren tot voorbij Schotland waar hij in gevecht raakte met drie uit Spanje komende schepen geladen met zout, olie en andere waren. Zij waren op weg naar Duinkerke om van daaruit als oorlogsschepen ingezet te worden. Na een zes uren durend gevecht wist hij het schip van de vice-admiraal de grond in te boren. Een ander schip, uitgerust met veertien gotelingen en tien steenstukken, is veroverd en naar de Maas gebracht. Het admiraalschip is in de nacht ontkomen. In totaal heeft hij 65 personen opgebracht.
De kapitein wordt bedankt voor zijn inspanningen en zal met een gouden keten worden vereerd. Ook wordt hem een groter schip toegezegd.