16/06/1626, 5

16/06/1626, 5

5 De Amsterdamse Admiraliteit stuurt met haar brief d.d. 12 juni een schrijven mee van resident Aissema waarin hij verzoekt om aanwijzingen voor Dorrevelt. Dient de kapitein zich los te maken van de Engelse schepen op de Elbe of moet hij juist in hun gezelschap blijven? Dat laatste zou beter zijn voor het land, gezien het ontbreken van een middel om de monding van de Elbe te controleren. Ook zou het zonder de Engelsen veel moeilijker zijn de vaartuigen uit Hamburg tegen te houden.
Ten tweede vraagt de resident zich af of krijgsmunitie bestemd voor Livorno en elders in Italiƫ ook onder de verboden goederen valt.
Over het eerste punt zal met Z.Exc. worden gesproken door de president en Matelieff. Het tweede punt wordt onbeslist gelaten.