16/06/1626, 6

16/06/1626, 6

6 Naar aanleiding van het door HHM op 30 mei genomen besluit verzoekt Anthonius Hoornhovius, predikant in Eemnes, verschoond te mogen blijven van de inlevering van de reeds aan enige personen van de regering in Gelderland en Utrecht verstrekte exemplaren van zijn remonstrantie.
Hierop valt geen nader besluit.