16/06/1626, 11

16/06/1626, 11

11 De RvS heeft op 2 juni bij apostille verklaard niet te kunnen adviseren over de hem op 7 mei terhandgestelde brief van de Staten van Zeeland zonder eerst hun argumenten tegen het door de ingelanden van de polders Ossenisse, Hontenisse en Namen ingediende verzoek te hebben vernomen.
De gedeputeerden van Zeeland hebben toegezegd hun principalen hierover te schrijven en zullen vervolgens de RvS te informeren.