16/06/1626, 13

16/06/1626, 13

13 Het besluit van 30 sept. 1625 over de beveiliging van de IJssel, opengebroken door het voorstel van Opten Noort over de uitdieping van die rivier, zal worden geresumeerd. Rantwyck, Noortwyck en de andere gecommitteerden in deze zaak zullen met Z.Exc. in bespreking treden en over alles verslag uitbrengen opdat een definitief besluit genomen kan worden.