17/06/1626, 10

17/06/1626, 10

10 Rantwyck, Matelieff en Beaumont hebben gerapporteerd dat, toen zij in Steenwijk van het vertrek van Ernst Casimir naar 's- Gravenhage hadden gehoord, naar Heerenveen zijn gereisd. Daar zijn zij door een gedeputeerde, die in Leeuwarden was geweest, nader op de hoogte gesteld van de situatie. Vervolgens hebben zij aan het Hof geschreven hun komst bij de magistraat van Leeuwarden aan te kondigen en ook te adviseren wat het best gedaan kon worden tot herstel van de rust en de harmonie. Het antwoord luidde dat het best de vergadering van de Staten afgewacht kon worden; daarop zijn zij vertrokken. Zij hebben wel gemerkt dat de animo van degenen die de zaak krachtig wilden aanpakken nu afneemt en dat de kans op executie van de uitspraak geringer wordt.
De heren is dankgezegd voor hun inspanningen.
Voor de door Rantwyck, Matelieff en Beaumont over hun reis gedeclareerde kosten, in totaal 274 pond Vlaams 12 sch. bedragend, wordt ordonnantie gedepĂȘcheerd.