17/06/1626, 13

17/06/1626, 13

13 De Admiraliteit in het Noorderkwartier waarschuwt d.d. 15 juni dat er drie als oorlogsschepen uitgeruste koopvaarders in de Garonne gereed liggen. Zij zijn elk bewapend met 28 lepelstukken en bemand met honderdvijftig koppen, meest Fransen, Engelsen, Vlamingen en andere Nederlanders. De drie kapiteins zijn Vlamingen. Zij zullen via Ouessant zestien in de Golf van Biskaje klaarliggende oorlogsschepen, bewapend met zestien tot twintig lepelstukken en bemand met honderd tot honderdvijftig man, naar de oorlogsschepen van Duinkerke geleiden om gezamenlijk de buizen aan te vallen.
De brief zal met Z.Exc. worden besproken terwijl de overige Admiraliteiten en Joachimi op de hoogte zullen worden gesteld.