17/06/1626, 15

17/06/1626, 15

15 HHM lezen het rekest van Jan Danckelman waarin hij de op 10 juni ontvangen brief van de vorstelijke raden in Münster weerlegt.
Het rekest zal aan de raden worden gezonden met een ernstig schrijven waarin wordt gevraagd conform de eerdere brief van 21 maart het arrest op Danckelmans goederen op te heffen.