17/06/1626, 17

17/06/1626, 17

17 De gedeputeerden van Holland willen de op 11 juni namens de Perzische ambassadeur ingeleverde memorie aan de VOC zenden opdat de Heren Zeventien zich over de eventuele voordelen buigen en wellicht een voorstel kunnen doen.
HHM gaan akkoord.