17/06/1626, 3

17/06/1626, 3

3 Generaal Cecil verzoekt zijn verlof met zes maanden te mogen verlengen.
Dit zal met Z.Exc. worden besproken.