17/06/1626, 4

17/06/1626, 4

4 Raden van State Stavenisse en Sloot melden ter vergadering dat die van de Tielerwaard de aanleg van een dijk tegenover Zaltbommel niet langer willen uitstellen. Sloot heeft de situatie ter plaatse geïnspecteerd en vervolgens met Z.Exc. en Ernst Casimir besproken. Dezen zijn van mening dat men die van de Tielerwaard maar moet laten begaan, aangezien zij niet van hun voornemen zijn af te brengen. Wel moeten zij de oude dijk laten liggen.
HHM achten de aanleg van de dijk in alle opzichten ongunstig voor Zaltbommel en besluiten dan ook dat de RvS de hier aanwezige dijkgraaf van de Tielerwaard Hemert, andere belanghebbenden en vertegenwoordigers van Zaltbommel op korte termijn bijeen zal roepen. Na de argumenten van beide partijen te hebben vernomen zal dan naar een vriendschappelijke afwikkeling van de zaak worden gestreefd.