17/06/1626, 6

17/06/1626, 6

6 Ten behoeve van Johannes Demelius, als predikant verdreven uit Olpe in het Bergse ambt Steinbach, zal worden geschreven aan de Kleefse raden met het verzoek de suppliant behulpzaam te zijn bij het terugkrijgen van zijn door de vijand afgenomen bezittingen. Hem wordt ook een viaticum van 8 gld. toegekend.