18/06/1626, 1

18/06/1626, 1

1 Naar aanleiding van de brief van de RvS d.d. 16 juni hebben de gedeputeerden van Holland verklaard dat er een eind moet komen aan de sessie van de Engelse ambassadeur in de RvS voor zowel Carleton als anderen. Er bestaan namelijk recht noch traktaten waarmee deze sessie kan worden onderbouwd. Men zou dit besluit zo snel mogelijk naar Joachimi moeten sturen zodat deze tijdig Z.M., diens Raad en Carleton op de hoogte kan stellen. De RvS zou hiervan verwittigd moeten worden en ook Carleton, mocht hij hiernaartoe komen en pogen zijn plaats in te nemen.
De overige provincies willen eerst overleg met Z.Exc. Rantwijck, Beaumont, Boetzeler, Ter Cuilen en Broersema zijn tot dit overleg gecommitteerd. Holland zal nog enkele gedeputeerden toevoegen.