18/06/1626, 12

18/06/1626, 12

12 Op een brief van Languerack d.d. Parijs 3 juni valt vooralsnog geen besluit.