18/06/1626, 13

18/06/1626, 13

13 HHM lezen een memorie die aan Coenen, klerk van de secretarie van Z.Exc., is overhandigd. Daarin wordt ten eerste verzocht om een uitleg van de sauvegarden die aan de dorpen in Brabant zijn verstrekt en waarin is gesteld dat uitsluitend door HHM aangestelde officieren hun functie mogen uitoefenen. De vraag is of ook de drost van Cranendonck [Maarheze], Eindhoven en andere aan Z.Exc. toebehorende dorpen daaronder valt. In de tweede plaats wordt gevraagd of de drost van Cranendonck hier voor graaf Jan van Tilly zeven koetspaarden mag kopen en uitvoeren en, ten derde, of de heer van Waelwyck hier levensmiddelen volgens bijgevoegde lijst mag halen voor Waalwijk.
De RvS wordt om advies gevraagd.