19/06/1626, 11

19/06/1626, 11

11 Een van Languerack ontvangen brief d.d. Parijs 28 mei behoeft geen resolutie.