19/06/1626, 12

19/06/1626, 12

12 Christoffel Pistorius vraagt om drie maanden traktement van Jacob Aelberts van Sonnenborch, luitenant van kapitein Everwyn op de vloot van L'Eremite.
Zijn verzoek is afgewezen.