19/06/1626, 14

19/06/1626, 14

14 Steven van Franchemont verzoekt, zoals voorheen, betaling van het pensioen van 1.200 gld. per jaar uit de Franse gelden.
De retroacta zullen worden bestudeerd.