19/06/1626, 3

19/06/1626, 3

3 De RvS laat de beslissing over het verzoek om mandement van appèl van Goswinus Meurskens aan HHM.
Schagen zal het proces onderzoeken.