19/06/1626, 6

19/06/1626, 6

6 De heren die 13 juni zijn gecommitteerd tot een bespreking met Z.Exc. over de bezetting van de Betuwe en de Tielerwaard hebben gerapporteerd dat deze voorlopig meer compagnie├źn daarheen heeft gestuurd. In de Overbetuwe bevinden zich nu drie, in de Nederbetuwe twee en in de Tielerwaard vijf compagnie├źn. De ambtlieden zijn inmiddels vertrokken en zullen de boeren bewapenen en wacht laten houden. Er zullen nog meer redoutes en forten aangelegd moeten worden, hetzij aan de Maas, hetzij aan de Waal.
Rantwijck zal, tezamen met een door de RvS te nomineren raad van State, de toestand ter plaatse met behulp van een ingenieur bezichtigen. Zij moeten voorts de ambtlieden en plaatselijke commandanten oproepen en horen en daarvan verslag uitbrengen, opdat naar behoren kan worden besloten over wat het meest dienstig is voor het land en de bescherming van de onderdanen.