19/06/1626, 7

19/06/1626, 7

7 Na nader beraad over de zaak van de brouwer te Crèvecoeur is besloten dat de RvS de zaak zal resumeren om een advies uit te brengen over de wenselijkheid deze brouwer toe te staan zijn bieren aan de man te brengen in enkele hem toe te wijzen plaatsen. Dit om te voorkomen dat hij vanwege gebrek aan nering vertrekt en vanuit de veronderstelling dat de vijand toch geen bier uit deze streken zal halen.