20/06/1626, 10

20/06/1626, 10

10 In een memorie vraagt Halewyn om een nadere uitleg en bepaling inzake de uitoefening van zijn ambt als commissaris-generaal van de schepen in het leger.
De RvS wordt om advies gevraagd.