20/06/1626, 12

20/06/1626, 12

12 In zijn advies d.d. 17 juni op het rekest van de dorpen in Vlaanderen stelt de RvS dat deze dorpen onder de vijand vallen. Die is met het handelsverbod begonnen en dus zou men geen toevoer van levensmiddelen moeten toestaan.
HHM sluiten zich aan bij het advies.