20/06/1626, 2

20/06/1626, 2

2 Kapitein Jan Jacobs Starcker verzoekt hier vijftig soldaten in dienst van de Deense koning te mogen rekruteren.
HHM wijzen dit niet alleen af, maar gelasten de kapitein bovendien zich hiervan te onthouden.