20/06/1626, 20

20/06/1626, 20

20 Paul de Wilm heeft toegezegd de koning van Denemarken 100.000 gld. te leveren, de ene helft op 5 en de andere helft op 20 juli, mits het bedrag inclusief rente over een half jaar door de ontvanger-generaal wordt terugbetaald en de heren van Holland zich in het bijzonder daartoe verbinden.
De gedeputeerden van Holland hebben hiertegen bezwaar gemaakt.