20/06/1626, 21

20/06/1626, 21

21 Alouisi Contareni en Georgi Georgi, ambassadeurs van Venetië, compareren. Eerstgenoemde heeft afscheid genomen om zijn commissie als ambassadeur bij de koning van Groot-Brittannië te gaan vervullen en bedankt HHM voor de voldoening die zijn verblijf in deze staat heeft gekenmerkt. Hij zal in Engeland en elders altijd het welvaren van de Republiek bevorderen en met dat doel in goed contact met Joachimi staan. Vervolgens overhandigt Georgi zijn credentiebrief d.d. 8 april en voert aan naar de Republiek te zijn gezonden om zich namens Venetië in te zetten voor goede onderlinge betrekkingen en vriendschap.
HHM verklaren dat de komst van Georgi aangenaam is, bedanken Contareni voor de goede samenwerking en beantwoorden de complimenten.
Contareni brengt nog zijn verzoek om op zijn reis naar Engeland begeleid te worden door twee oorlogsschepen in herinnering.
Z.Exc. is ter plekke verzocht de Rotterdamse Admiraliteit hierover te willen schrijven.