20/06/1626, 9

20/06/1626, 9

9 Naar aanleiding van de adviezen van de RvS d.d. 5 en 18 juni zal aan de gouverneurs en commandanten worden geschreven dat zij iemand vanwege overtreding van het plakkaat van retorsie pas mogen gevangennemen als de persoon op heterdaad is betrapt. Ook dienen zij zich te onthouden van afpersingen en overlast die zij plattelandsbewoners aandoen onder voorwendsel van het plakkaat van retorsie. Tevens dienen zij niet op eigen gezag en tot eigen voordeel zaken te schikken, maar delinquenten door HHM of de RvS te laten berechten.
Ook zal hun geschreven worden dat zij zich niet met de licenten dienen te bemoeien. De ambtenaren van de konvooien en licenten is bevolen zich bezig te houden met inkomende en uitgaande goederen en de uitgifte van paspoorten. Die moeten, op straffe van ontslag, HHM waarschuwen als de gouverneurs zich desalniettemin met de licenten blijven bemoeien.