21/06/1626, 3

21/06/1626, 3

3 HHM lezen een 14 mei door de hertog van Brunswijk-Lüneburg in Göttingen verstrekte akte. Hierin verzoekt hij Louijs de Roij toe te staan de door hem in opdracht van de hertog in te kopen waren en wapenen licentvrij uit te voeren.
HHM besluiten dat Roij eerst een specificatie van de uit te voeren goederen moet inleveren.