21/06/1626, 4

21/06/1626, 4

4 Het verzoek dat namens de hertogin van Landsberg etc. op 17 juni is ingediend zal worden ingewilligd door de ontvanger-generaal een bedrag van 4.000 gld. te doen uitbetalen aan de prinses. Op de achterzijde van de rentebrief zal worden vermeld dat het kapitaal op deze wijze is verminderd en de rente afgelost kan worden door betaling ineens van het zestienvoud - in plaats van het twintigvoud - van de rente. Als de oorspronkelijke rentebrief niet voorhanden is, zal binnen vier maanden via gerechtelijke attestatie kenbaar worden gemaakt dat deze wijziging aldus is aangetekend.