21/06/1626, 5

21/06/1626, 5

5 Er zijn voorstellen gedaan voor de verering ter gelegenheid van de doop van de jonge prins. Afgesproken wordt de pillegift te doen in de vorm van een jaargeld, zonder dat nu al te begroten.