22/06/1626, 14

22/06/1626, 14

14 Joachimi schrijft d.d. Londen 18 juni dat Jan Aventrot de Karel I een middel aan de hand wil doen waarmee de schatkamer van de Philips IV in een onuitblusbare brand kan worden gestoken, maar nog afwacht of HHM hier deel aan zouden willen hebben.
HHM zullen antwoorden dat hij zijn gang mag gaan.