23/06/1626, 7

23/06/1626, 7

7 In rekesten van luitenant-kolonel Du Motet, de kapiteins Du Bois, Cousyn, Semetton en Thibaut en ook Daniel de Ganie Fellin, kapitein in het regiment van graaf Willem van Nassau, allen gerepartieerd op Zeeland alsmede in verzoeken van de op Gelderland gerepartieerde kapiteins Malaguot, Durefort en Boisgrenier wordt geklaagd over het uitblijven van betaling door deze provincies.
De RvS zal proberen via brieven of bezending de provincie Zeeland ertoe te brengen de compagnieën te aanvaarden. De gedeputeerden van Zeeland is verzocht hierin behulpzaam te zijn. De gedeputeerden van Gelderland hebben toegezegd in een gesprek met de RvS deze tevreden te zullen stellen.