23/06/1626, 15

23/06/1626, 15

15 Ridder Samuel de Campet, baron van Sauion, schrijft in zijn rekest dat hij enige jaren geleden uit een prijsschip een aantal kisten suiker heeft verkocht aan Jan Picault, koopman te La Rochelle. Picault heeft de kisten doorverkocht aan een suikerbakker in Amsterdam en nu is er tussen koper en verkoper een geschil omdat er in de kisten twee stuks plaatzilver zijn gevonden. De platen zijn in bewaring gegeven bij de magistraat van Amsterdam. De baron meent het zilver te mogen opeisen en verzoekt daartoe HHM om voorschrijven aan de magistraat.
HHM zullen aan de magistraat schrijven kort recht toe te passen.