23/06/1626, 19

23/06/1626, 19

19 Naar aanleiding van de memorie van Rumen en het rapport van de gecommitteerden die met Spierinck hebben gesproken over de klachten van de religieverwanten in het Land van Gulik [Jülich] en het Land van Berg, besluiten HHM dat Spierinck, op diens verzoek, een kopie van de klachten gegeven zal worden en dat, conform eerdere resoluties, de regering van Palts-Neuburg geschreven zal worden een eind te maken aan de slechte behandeling van de geloofsgenoten.