24/06/1626, 4

24/06/1626, 4

4 Schout, burgemeesters en schepenen van Fijnaart vragen om vermindering van de hoge kosten die zij vorig jaar hebben gemaakt voor de bezetting van de wachtposten. De stad is door Z.Exc. beloond met 600 gld., maar zou graag de nog resterende schuld van 1.149 gld. kwijtgescholden zien.
De RvS zal om advies worden gevraagd.