24/06/1626, 5

24/06/1626, 5

5 De gedeputeerde van Enkhuizen vraagt betaling voor de door de burgers van die stad ten behoeve van de reparatie van het schip Orangieboom geleverde touwen, masten en dergelijke. Het schip was op bevel van HHM door de Admiraliteit in het Noorderkwartier gereedgemaakt en aan de WIC geleverd, maar verloor bij Texel door onweer een mast.
Aan de Admiraliteit zal geschreven worden de leveranciers te doen betalen.