24/06/1626, 11

24/06/1626, 11

11 In zijn advies d.d. 22 juni op een op 18 juni ingediend verzoek stelt de RvS dat de heerlijkheden van Cranendonck [Maarheze] en Eindhoven inderdaad toebehoren aan Z.Exc. Aangezien zij echter onder het gebied van de vijand vallen, is de vervulling van ambten aan de officiers ter plaatse en elders op het platteland verboden volgens de clausule die met goedkeuring van HHM als tegenmaatregel in de sauvegarden is opgenomen.
HHM schikken zich naar het advies, maar leggen de kwestie wel voor aan Z.Exc. vanwege diens wellicht grote belangen.