24/06/1626, 16

24/06/1626, 16

16 Sommelsdijck, Veltrijel, en thesaurier-generaal De Bie compareren en voeren aan dat de RvS uit de artikelen die HHM op 16 mei aan dr. Opten Noort hebben toegestaan, heeft opgemaakt dat daarmee van de grondslag van het eerste akkoord is afgeweken. Hem wordt nu toegestaan het werk in gedeelten te realiseren, maar zonder vast te stellen hoe lang hij mag doen over de rest na afronding van het eerste gedeelte. De RvS heeft daarom de ordonnantie voor de 20.000 gld. nog niet laten opstellen omdat de Raad eerst de mening van HHM hierover wil vernemen.
Vanwege de geringe kans op een geslaagde afronding van het project stellen enkele gedeputeerden voor met Opten Noort overeen te komen zijn al ingekocht materiaal over te nemen. Vervolgens is besloten dat eerst door de RvS onderzocht zal worden hoe de uitdieping van en de watertoevoer naar de IJssel alsmede de beveiliging van de rivier nu het beste aangepakt kan worden. Daarna kan dan beslist worden wat het meest in het landsbelang zal zijn.